Δημοσίευση σε περιοδικό

Δημοσίευση σε περιοδικό

Η εργασία των Λάμπρου Πύργα και Πάρη Κίτσου με τίτλο «Compact Hardware Architectures of Enocoro-128v2 Stream Cipher for Constrained Embedded Devices» δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου του περιοδικού Electronics του MDPI . Μπορείται να διαβάσετε το άρθρο εδώ.