Παρουσίαση εργασίας, DSD18

Παρουσίαση εργασίας, DSD18

Η εργασία των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis «, παρουσιάστηκε στο 21th Euromicro Conference on Digital Systems (DSD’18), που έλαβε χώρα στη Πράγα, Τσεχία, 29-31 Αυγούστου 2018.