Παρουσίαση του έργου στο Patras Science Festival 2019

Παρουσίαση του έργου στο Patras Science Festival 2019

Στο πλαίσιο του Patras Science Festival 2019, που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 15-18 Μαϊου, παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) επιδεικτική διάταξη του έργου, σχετική με τεχνολογίες Ευφυούς Ενέργειας (Smart Energy) και Ευφυών Κτιρίων (Smart Buildings). Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με περιβάλλοντα Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs), δημιουργώντας, μέσω σύγχρονων εργαλείων γραφικού προγραμματισμού, απλούς βρόχους αυτοματισμού μεταξύ τοπικών ή απoμακρυσμένων έξυπνων ΙοΤ ενσωματωμένων συσκευών του ΙΝ.ΒΙ.Σ.