Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

Παρουσίαση εργασίας, IEEΕ EFEA 2018

Η εργασία των Γ. Ρηγάτου, Ν. Ζερβού, Δ. Σερπάνου, Β. Σιαδήμα, P. Siano, και M Abbaszadeh με τίτλο «H-Infinity kalman filter for condition monitoring of steam-turbine power generation units», παρουσιάστηκε στο 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (IEEE EFEA 2018), που έλαβε χώρα στη Ρώμη, Ιταλία, 24-26 Σεπτεμβρίου 2018.

Παρουσίαση εργασίας, DSD18

Η εργασία των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis «, παρουσιάστηκε στο 21th Euromicro Conference on Digital Systems (DSD’18), που έλαβε χώρα στη Πράγα, Τσεχία, 29-31 Αυγούστου 2018.