Παρουσίαση εργασίας, IEEΕ ICECS 2018

Η εργασία των Φ. Πιρπιλίδη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » A 4-bit Architecture of SEED Block Cipher for IoT Applications», παρουσιάστηκε στο 25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS 2018), που έλαβε χώρα στo Μπορντώ, Γαλλία, 9-12 Δεκεμβρίου 2018.