Κατηγορία: Uncategorized

I3T in IETF 110 Hackathon

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων συμμετείχε στο IETF 110 Hackathon, με την  υλοποίηση του EDHOC (draft-ietf-lake-edhoc-05) για το ενσωματωμένο λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα Contiki-NG, περνώντας επιτυχώς τις δοκιμές διαλειτουργικότητας.

Παρουσίαση εργασίας, DSD 2019

Η εργασία των Λ .Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » A Very Compact Architecture of CLEFIA Block Cipher for Secure IoT Systems «, παρουσιάστηκε στο 22nd Euromicro Conference on Digital Systems (DSD’19), Καλλιθέα, Χαλκιδική, 28-30 Αυγούστου, 2019.

Δημοσίευση σε περιοδικό

Η εργασία των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο «An Efficient Multi-parameter Approach for FPGA Hardware Trojan Detection», δημοσιεύτηκε στο «Embedded Hardware Design: Microprocessors and Microsystems», Elsevier, 2019

Παρουσίαση εργασίας, IEEΕ ICECS 2018

Η εργασία των Φ. Πιρπιλίδη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » A 4-bit Architecture of SEED Block Cipher for IoT Applications», παρουσιάστηκε στο 25th IEEE International Conference on Electronics Circuits and Systems (ICECS 2018), που έλαβε χώρα στo Μπορντώ, Γαλλία, 9-12 Δεκεμβρίου 2018.

Παρουσίαση εργασίας, IEEΕ EFEA 2018

Η εργασία των Γ. Ρηγάτου, Ν. Ζερβού, Δ. Σερπάνου, Β. Σιαδήμα, P. Siano, και M Abbaszadeh με τίτλο «H-Infinity kalman filter for condition monitoring of steam-turbine power generation units», παρουσιάστηκε στο 5th International Symposium on Environment-Friendly Energies and Applications (IEEE EFEA 2018), που έλαβε χώρα στη Ρώμη, Ιταλία, 24-26 Σεπτεμβρίου 2018.

Παρουσίαση εργασίας, DSD18

Η εργασία των Α. Φούρναρη, Λ. Πύργα και Π. Κίτσου με τίτλο » An FPGA Hardware Trojan Detection Approach Based on Multiple Parameter Analysis «, παρουσιάστηκε στο 21th Euromicro Conference on Digital Systems (DSD’18), που έλαβε χώρα στη Πράγα, Τσεχία, 29-31 Αυγούστου 2018.